Gezondheid & Welzijn

Eerstelijnsgezondheidszorg bij problemen met de gezondheid

Een goede gezondheid is afhankelijk van omgevingsfactoren, voeding, sociaal welzijn, levenswijze en de lichamelijke constitutie. Verstoringen in deze factoren kunnen klachten geven en ons ziek maken. De huisarts zal je onderzoeken en eventueel medicijnen voorschrijven die je bij de apotheker haalt. Bij geestelijke klachten kan de huisarts je doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut. Heb je dagelijkse verzorging nodig dan kan je een beroep doen op een dienst voor thuiszorg en thuisverpleging, en komt een verpleegkundige je thuis verzorgen. Bij tandpijn ga je bij een tandarts. Al deze vormen van rechtstreekse medische hulp vallen onder de eerstelijnsgezondheidszorg. Bij ernstige klachten kan je huisarts je doorverwijzen naar een specialist zoals een orthopedist, die je op zijn beurt toevertrouwt aan een kinesist of een medisch centrum voor verdere revalidatie, waar ze beschikken over de geschikte revalidatieapparaten- en hulpmiddelen.

Alternatieve, paramedische en maatschappelijke gezondheidswerkers

Steeds vaker zoeken mensen hun heil in alternatieve geneeskunde en therapieën zoals kinesiologie, shiatsu, reiki en voetreflexologie. Deze complementaire gezondheidszorg wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Voor bepaalde natuurgeneeswijzen zoals acupunctuur, osteopathie, chiropraxie en homeopathie is een jaarlijkse maar beperkte tegemoetkoming voorzien. Logopedisten, diëtisten, orthoptisten, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en bandagisten zijn dan weer hulpverstrekkers binnen de paramedische gezondheidszorg. Voor maatschappelijke problemen kan je terecht bij maatschappelijke en sociale instellingen zoals overheidsdiensten en vzw’s.

Wat bij ernstige ziekte of overlijden?

Bij ernstige ziekte of ongeval word je in een ziekenhuis verzorgd. Verschillende ziekenhuizen hebben een specifieke afdeling voor medische preventie, palliatieve zorgen, klinische tandheelkunde, bloedtransfusie enz. Je kunt een beroep doen op ziekenvervoer of ambulancediensten als je niet in staat bent om je naar het ziekenhuis te verplaatsen. En ben je op een leeftijd gekomen, dat je zorgbehoevend bent, dan ben je welkom in een service flat of een rusthuis.

Belangrijkste categorieën

Alle categorieën

Specialisten in de gezondheids- en welzijnssector

Hulpmiddelen in de gezondheids- en welzijnssector

Diensten voor de gezondheids- en welzijnssector