Onderwijs, Cultuur & Media

Onderwijs in België

In België staat het onderwijs onder de bevoegdheid van de Ministeries van Onderwijs en Vorming van de gemeenschappen. De onderwijsinstellingen worden gefinancierd en gesubsidieerd door de gemeenschappen. Het ministerie levert erkende diploma’s, getuigschriften of certificaten af. Het klassiek onderwijs is onderverdeeld in verschillende niveaus: het basisonderwijs dat bestaat uit kleuteronderwijs en lager onderwijs, het secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het hoger onderwijs bestaande uit hogescholen en universiteiten en het deeltijds kunstonderwijs. Het volwassenenonderwijs op haart beurt, biedt voor volwassenen vanaf 18 jaar, verschillende opleidingsmogelijkheden los van de initiële onderwijsloopbaan. Elke school is verbonden aan een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding. Hier kunnen leerlingen begeleiding krijgen bij leerproblemen, psychische en medische problemen en hun studiekeuze. Een aantal scholen of scholengemeenschappen beschikken over een internaat, voor schoolgaande kinderen die niet naar huis kunnen. Daarnaast bestaan nog privescholen-priveonderwijs, vaarscholen en instanties die opleidingen aanbieden zoals taalcursussen, privé afstandsonderwijs, beroepsopleidingen, ondernemersopleidingen en andere cursussen.

Cultuur in België

Ook cultuur valt in België onder de bevoegdheden van de gemeenschappen. België beschikt over een historisch en cultureel patrimonium om fier over te zijn. Met haar talrijke musea, cultuurcentra, concertzalen en schouwburgen zal de cultuur liefhebber hier zeker zijn gading vinden. Vanuit het ministerie bestaan een aantal steunpunten of organisaties die ondersteuning verlenen aan een bepaald cultureel landschap. Zo genieten artiesten en kunstenaars zoals toneelgezelschappen, schrijvers, beeldhouwers, orkesten en kunstschilders praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming, en communicatie.

Media in België

Naast de openbare TV en radio omroepen beschikken we in België ook over commerciële omroepen en lokale radio’s. Zowel de omroepen als de uitgevers van kranten, weekbladen en tijdschriften berichten ons over nieuws vanuit alle hoeken van de wereld. Daarnaast beschikt elke gemeente of stad over een uitgebreide bibliotheek die tegenwoordig veel meer is dan een uitleendienst voor boeken.

Belangrijkste categorieën

Alle categorieën

Onderwijs